آرشا پرداز - نرم افزار کنترل تردد آرفام (رصد)
نرم افزار کنترل تردد آرفام (رصد)

نرم افزار رصد  ( نرم افزارکنترل تردد مهفام جام)

همانگونه که می دانیم در عصر حاضر رویکرد به سوی فن آوری های برتر امری گریز ناپذیر است لذا تامین و انتخاب سامانه ای که بتواند  فن آوری های روز دنیا را در اختیار ما قرار دهد نیاز به بررسی و دقت نظر دارد .

سامانه  رصد یکی از معدود سامانه هایی است که در طراحی و تولید آن تلاش شده تا تمامی فن آوری های روز را با کیفیت بالا در اختیار مصرف کننده نهایی و همچنین مدیریت مجموعه ها قرار دهد .

کاربری اصلی این سامانه در واقع کنترل تردد خودرو های ورودی به شرکت می باشد   .

این نرم افزار وظیفه مدیریت اطلاعات و بررسی داده هایی که از تردد خودرو ها در سامانه ثبت شده اند را بر عهده دارد . فهرست قابلیت های این نرم افزار به شرح زیر می باشد :

 ثبت تردد وسایل نقلیه به شرکت همراه با مشخصات رانندگان آنها و باری که حمل می کنند یا مهمان هایی که وارد کارخانه می شوند و...

ثبت تاخیرات پرسنل

ثبت کارگران روزمزد و ساعتی که به شرکت وارد می شوند همراه با مشخصات کامل و ثبت اطلاعات کارکرد آنها به همراه مبالغ دست مزد و...

ارسال و دریافت پیام توسط کلیه کاربران سیستم به منظور اطلاع رسانی

ثبت مرخصی و تعویض شیفت های پرسنل

ثبت اضافه کاری های پرسنل

گزارش گیری از کلیه بخش های نرم افزار مثل :

ورود و خروج

مرخصی ها ، تعویض شیفت و اضافه کاری ها

مهمان ها

ماشین آلات سنگین به همراه نوع باری که وارد شرکت می کنند

و...

پیش نمایشی از قسمت های مختلف سامانه تحت وب رصد :

صفحه اصلی نرم افزار :

  

 

 پیام های ارسالی :

 

 مرخصی پرسنل :

 ورود و خروج ها:

 کارت های ثبت شده :

 کارگران روزمزد :

 تاخیرات پرسنل :

 گزارش ماشین آلات سنگین :

 گزارش اضافه کاری روزانه :