آرشا پرداز - وب سایت صنایع الکتریکی پارمیس
وب سایت صنایع الکتریکی پارمیس
تاریخ تحویل پروژه
آبان 1395
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://parmis-co.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت صنایع الکتریکی پارمیس