آرشا پرداز - سفره خانه سنتی مظفری
سفره خانه سنتی مظفری
تاریخ تحویل پروژه
شهریور 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://mozaffarirestaurant.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
سفره خانه سنتی مظفری