آرشا پرداز - وب سایت داروخانه امام رضا (ع)
وب سایت داروخانه امام رضا (ع)
تاریخ تحویل پروژه
مهر 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://imamrezapharma.ir/
زبان برنامه نویسی
PHP
وب سایت داروخانه امام رضا (ع)