آرشا پرداز - وب سایت معرفی جاذبه های گردشگری
وب سایت معرفی جاذبه های گردشگری
تاریخ تحویل پروژه
دی 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://iran-lonelyplanet.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت معرفی جاذبه های گردشگری