آرشا پرداز - وب سایت املاک کاشان (املاکستان)
وب سایت املاک کاشان (املاکستان)
تاریخ تحویل پروژه
تیر 1397
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap4,scss
آدرس وب سایت
http://kashanestan.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت املاک کاشان (املاکستان)