آرشا پرداز - وب سایت دبستان شکوفه های دانش
وب سایت دبستان شکوفه های دانش
تاریخ تحویل پروژه
اسفند 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstarp
آدرس وب سایت
http://shokoofeha.com/
زبان برنامه نویسی
PHP
وب سایت دبستان شکوفه های دانش